BIM i den danske byggebranche

Anvendelsen af BIM i Danmark er blevet dagligdag i de danske tegnestuer og ingeniørvirksomheder. De danske virksomheder har taget stort set alle lag af BIM-palletten i brug. Dette gælder alt fra håndtering af bygningsdele, visualisering af modeller med BIM viewers, automatisk identificering af kvalitetsproblemer til dokumentstyring på tværs af teams og projekter.

Hvad er BIM?

I lang tid var svaret “Revit”. Men det er dog ikke helt rigtigt. Autodesk gjorde et kæmpe indtog og sidder på den største del af markedet, når det kommer til digital modellering af bygninger. BIM - Building Information Modeling - er dog et mere generelt koncept, som handler om at digitalisere information om bygninger. Det dækker derfor også 3d-modellen, men er ikke begrænset til denne. BIM er også:

Arr der stilles nye offentlige krav eller innovative personer opfinder nye måder at digitalisere information, der tidligere var analog.

Molio

Molio - tidligere kendt som Byggecentrum - har som vedtaget formål at være byggeriets videnscenter. Dette indebærer også en viden over mod digitalisering af byggeriet.

Det er muligt at blive klogere på BIM ved deltagelse i den årlige Molio netværkskonference, hvor branchen stimler sammen og bliver klogere på nyeste tiltag indenfor digitalisering og BIM software.

BIM netværksgrupper

Ildsjæle mødes i danske netværksgrupper for at snakke om BIM.

Blandt andet findes “BIM CPH” - https://www.linkedin.com/company/bimcph/

Kontakt

Rettighedshaver kan kontaktes på kristian --a-- justiversen.dk